จำนวนผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แยกตามโรงเรียน


โรงเรียนจำนวนผู้สมัคร
รวม: 449
3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 2
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1
การกุศลวัดบูรพา 9
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1
กุดบพัฒนาศึกษา 1
กุดบากพัฒนาศึกษา 15
กุดบาก​พัฒนา​ศึกษา​ 1
กุดเรือคำพิทยาคาร 4
ขอนแก่นวิทยายน 1
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1
ชุมชนบ้านห้วยหลัว 1
ดงมะไฟวิทยา 1
ดงเย็นพิทยาคาร 1
ดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 5
ธรรมบวรวิทยา 4
ธาตุทองอำนวยวิทย์ 1
ธาตุนารายณ์วิทยา 1
ธาตุพนม 3
นครพนมวิทยาคม 1
นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) 1
นาสีนวล 1
บงเหนือวิทยาคม 2
บงใต้โนนรังพัฒนา 3
บึงกาฬ 20
บึงกาฬ​ 1
บึงโขงหลงวิทยาคม 2
บเานม่วงคอนสาย 1
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 2
บ้านกุดนามขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1
บ้านขามเปี้ย(คุรุราษฎร์บำรุง) 1
บ้านคำสะอาด 2
บ้านคำเลาะ 4
บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 8
บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 11
บ้านชัยชนะ 1
บ้านดงสง่า 3
บ้านดงแสนตอ 1
บ้านดงแสนสุข 1
บ้านดอนหญ้านาง 1
บ้านดุงวิทยา 8
บ้านต้องหนองสระปลา 1
บ้านนาสีนวล 1
บ้านบัณฑิตน้อย 1
บ้านบึงโน 5
บ้านภูตะคาม 5
บ้านม่วงคอนสาย 1
บ้านม่วงพิทยาคม 21
บ้านวังเยี่ยม 1
บ้านสีสุกห้วยโมง 1
บ้านหนองทุ่ม 1
บ้านหนองทุ่ม พุทธานุเคราะร์ 2
บ้านหนองทุ่ม (พุทธานุเคราะห์ ) 1
บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1
บ้านหนองเทา 1
บ้านหนองเเวงน้อย 1
บ้านหนองแปน 4
บ้านหนองแวงน้อย 3
บ้านหนองแวงประชาราษฎณ์อำนวย 1
บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย 1
บ้านหนองไผ่ 2
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1
บ้านห้วยเหล็กไฟ 1
บ้านอ้อน 1
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1
บ้านเหล่าบ้านถ่อน 2
บ้านแพงพิทยาคม 1
บ้านแร่ 1
บ้านโคกกลาง 1
บ้านโคกศิลา 2
บ้านโพนบกหนองผือ 5
บ้านไร่บ้านไฮ่ 1
ปทุมเทพวิทยาคาร 2
ประจักษ์ศิลปาคาร 2
พรรณาวุฒาจารย์ 11
พรเจริญวิทยา 16
พังโคนวิทยาคม 39
พานทอง 1
พิชญวิทย์ 1
ภูริทัตต์วิทยา 1
มัธยมวานรนิวาส 6
มัธยมวาริชภูมิ 51
มาบตาพุดพันพิทยาคาร 2
มารีญ์ทักษ์สว่างเเดนดิน 1
มารีพิทักษ์พังโคน 1
มารีพิทักษ์สว่างแดนดิน 13
มารีย์พิทักษ์สว่างเเดนดิน 17
มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 55
มารีย์พิทักษ์เซกา 3
มารีย์พิทักสว่างแดนดิน 6
ม่วงพิทยาคม 1
ราชประชานุเคราะห์53 1
วัดใหม่ผดุงเขต 1
วิทยาลัยนาฏศิลป กาฬสินธุ์ 1
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 3
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1
วิสุทธิวงศ์ 6
วิสุทธิ์วงศ์ 1