จำนวนผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภท โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความสามารถพิเศษ


ประเภทแผนการเรียนจำนวนผู้สมัคร
รวม: 899
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 127
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 28
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 18
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 11
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 9
โครงการห้องเรียน Mini English Program (MEP) Mini English Program (MEP) 12
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 82
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 424
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 63
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 51
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 28
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 15
ความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 26
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 3
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 2